Rituelen

Zowel in de coaching als in de wandelingen maak ik gebruik van rituelen die afgestemd zijn op het moment en de persoon. En ik kan je helpen en inspireren om vorm te geven aan je eigen persoonlijke ritueel.

Bewust markeren
Met rituelen geef je vorm aan iets waar je geen woorden voor (nodig) hebt. Rituelen hebben door hun intentie en symboliek een extreem krachtige, helende en transformerende werking bij het verwerken van verlies en emoties.
Ze helpen je om belangrijke gebeurtenissen bewust te markeren en uiting te geven aan je gevoel. Het gaat juist niet om de woorden, maar om de oprechte intentie en het bewuste gebaar. In (haast) alle gevallen heeft het een blijvend effect.

“een ritueel is een vrijplaats om op adem te komen”, Thomas Quartier

Waarin een klein gebaar sterk kan zijn
Bijvoorbeeld om: stil te staan, af te sluiten, te bedanken, te eren, te bevrijden, een punt te zetten, weer door te kunnen gaan, te gedenken, te vieren, een volgende fase in te gaan, een mijlpaal te markeren, los te laten, een belangrijke stap te bekrachtigen, afscheid te nemen, in te wijden, welkom te heten, een goede start te maken, het leven te vieren.

Mensen kiezen nu veel bewuster wat bij hen past en kiezen voor hun eigen vorm om het onzegbare tot uitdrukking te brengen, in plaats wat vanuit de traditie of religie gangbaar is.

Terugwerkende kracht
Situaties uit het verleden kunnen nog z’n weerslag hebben op het heden. Emoties die geen ruimte hebben gekregen kunnen ons gedrag en onze stemming behoorlijk beïnvloeden. Een gepast ritueel kan zelfs met terugwerkende kracht helend en bevrijdend zijn.

Voel je welkom om een vrijblijvende afspraak te maken

Afspraak maken